Thông Tin phun mí mở tròng bị sưng | Miss Trâm Natural Center

Có nên phun mí mở tròng không?aaaaaaaaaaaa